سالی در راه است


سالی در راه است

سالی در راه است

سالی پر برکت

سالی که اگر خواهی

نیست در آن حسرت

برف ها آب شدند

غصه ها از ما دور

یک دل خوش دارم

که شده سنگ صبور

تو در این خانه تکانی بتکان

هر چه از درد حکایت میکرد

بگذار پاک شوی از غم ها

خالی شوی از دوده ی درد

 

شرکت شیرآلات آریانا عید نوروز را به شما همکاران و مشتریان عزیزان تبریک می گوید.


بر چسب ها :