اخبار و نمایشگاهها


سالی در راه است

سالی در راه است

سالی در راه است

سالی پر برکت

سالی که اگر خواهی

نی

دو شنبه 27 اسفند 1397
توضیحات...

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران

با کمال افتخار از تمامی بازدیدکنندگان و نمایندگان محترم جهت بازدید از غرفه این شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران دعوت به عمل می آید.

تاریخ درج خبر: سه شنبه 17 مرداد 1396
توضیحات...


حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران

با کمال افتخار از تمامی بازدیدکنندگان و نمایندگان محترم جهت بازدید از غرفه این شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران دعوت به عمل می آید.

زمان: 22 الی 25 مرداد 1395

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

ساعت بازدید: 10صبح الی 18 عصر

سالن شماره 41 غرفه 15

شیرآلات بهداشتی آریانا صنعت

چهار شنبه 20 مرداد 1395
توضیحات...

نرم نرمک میرسد اینک بهار

نرم نرمک میرسد اینک بهار

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپيد

برگهای سبز بيد

عطر نرگس، رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

چهار شنبه 26 اسفند 1394
توضیحات...