Set Classic Sokani Model


Single Hole Mixer Long Shantia Spout Sokani

351476158

Single Hole Mixer Small Shantia Spout Sokani

351476156

Toilet Mixer Sokani

351476154

Basing Mixer Sokani

351476151

Bath Mixer Normal Sokani

351476152

Bath Mixer Stop Sokani

351476160

Bath Mixer Sokani

351476153

Wall Sink Mixer 33cm Spout Sokani

351476150

Key Word :