شیر های قوی تو کاسه اهرمی


مشخصات :

  1. نوع آلیاژ برنج
  2. روکش کروم
  3. دارای 5سال گارانتی و خدمات پس از فروش
  4. دارای استاندارد ملی ایران

کاربرد :

شیر قوی توکاسه اهرمی فقط آب سرد می باشد و بیشتر در شهرهای جنوبی کشور مورد مصرف می باشد.

شیر قوی تو کاسه اهرمی با علم شنتیا کوتاه

351499404

شیر قوی تو کاسه اهرمی با علم لوله ای 33 سانت

351499403

شیر قوی تو کاسه اهرمی بدون علم

351499402

بر چسب ها :